NOTICE

आदरणीय अभिभावक ज्यू तथा  प्यारा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु,  कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)ले विश्वव्यापी संक्रमण फैलाइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको २०७७ वैशाख २ को निर्णय अनुसार यस विद्यालय बैशाख १५ सम्म बन्द रहने व्यहोरा सुचित गरिन्छ। साथै, बाँकी सुचनाहरुका लागि लकडाउन सकिएको भोलिपल्ट गेटमा रहेको सुचना बोर्डमा वा फेसबुक पेज वा वेबसाइटमा हेर्नुहोला।  धन्यवाद! – प्रधानाध्यापक   Dear parents and students,  As per the decision of Nepal government on Baishak 2, 2077, school will be closed till Baishak 15, 2077 (April 27, 2020) amidst the coronavirus (COVID-19) pandemic.  Please look for notice at the notice […]

Read more →

Notice

विद्यालयको नतिजा तथा अन्य सूचनाहरुका लागि बैशाख ४, २०७७ गतेको सूचना हेर्नुहोला।धन्यवाद। – प्रधानाध्यापक Please look for notice on April 16, 2020 for notices regarding the school including result. Thank you. – Principal

Read more →

Notice

आदरणीय अभिभावक ज्यू तथा  प्यारा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु,  कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)ले विश्वव्यापी संक्रमण फैलाइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको २०७७ वैशाख २ को निर्णय अनुसार यस विद्यालय बैशाख १५ सम्म बन्द रहने व्यहोरा सुचित गरिन्छ। साथै, बाँकी सुचनाहरुका लागि लकडाउन सकिएको भोलिपल्ट गेटमा रहेको सुचना बोर्डमा वा फेसबुक पेज वा वेबसाइटमा हेर्नुहोला।   धन्यवाद! – प्रधानाध्यापक   Dear parents and students,  As per the decision of Nepal government on Baishak 2, 2077, school will be closed till Baishak 15, 2077 (April 27, 2020) amidst the coronavirus (COVID-19) pandemic.  Please look for notice at […]

Read more →

Smaterr Learning App

Smaterr Learning App is an integrated set of interactive online platform that provides teachers, students, parents and schools in education with information, tools and resources to support and enhance educational delivery and management.  Please, download the app from the following links. […]

Read more →